Fastighetsservice

Vi ser till att era fastigheter både har en trevlig utemiljö samt rena och snygga inomhusutrymmen. Vi utför alla sorters yttre fastighetsskötsel och fastighetsreparationer, kontrollerar brister och fel i fastigheten samt erbjuder fastighetsstäd.

Vi hjälper er med:

Yttre fastighetsskötsel

Vi utför alla sorters yttre fastighetsskötsel så som maskinell sopning av hårdgjorda ytor, snö- och halkbekämpning samt tillhörande snöjour, sandupptagning, hantering av trädgårdsavfall och mycket mer. Du kan läsa mer om vår skötsel av grönytor här.

Fastighetsstäd 

Att ha rent och snyggt i trapphus och allmänna utrymmen är precis lika viktigt som att ha en trevlig utemiljö. Vi ser till att de allmänna utrymmena är rena och snygga. I vår dagliga rutin kontrollerar vi brister och fel i fastigheten som vi sedan vidarebefordrar till uppdragsgivaren, som vi gärna avhjälper vid beställning.

Reparationer & underhåll

Vi hjälper till med alla sorters fastighetsreparationer samt mindre byggarbeten. Uppstår det något fel gör du en felanmälan till oss så är vi snabbt på plats för att rätta till felet. Vi hjälper även till med klottersanering, spolning av avlopp och VA-inspektion.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer och kommer gärna ut och tittar på vad just ni behöver hjälp med!

Kontakta oss