Grönytor

Vi tar hand om era utemiljöer och grönytor. Vi ser till att gräset alltid är välklippt, att era rabatter och grusgångar är välrensade och att era buskar och träd blir klippta i rätt tid och på rätt sätt av utbildad personal. Vi erbjuder även snöröjning och sopning.

Vi hjälper er med:

Trädvård

Vi utför alla sorter av trädbeskärning, trädfällning samt stubbfräsning. Vår utbildade personal utför ett säkert och professionellt arbete och kan även ge tips och råd konstandsfritt.

Snöbekämpning

Vi hjälper företag och bostadsrättsföreningar med snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret.

Skötsel av offentliga miljöer

Vi hjälper fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med helhetsskötsel av deras grönytor. Där ingår allt från ogräsrensning, planteringsarbete, bevattning och skötsel av rabatter till gräsklippning, beskärning av buskar samt häckklippning.

Sopning 

Vi erbjuder sopning av vintersand och grus samt underhållssopning. Hör av er till oss så sätter vi samman ett avtal som passar er.

Läs mer här.

Skötsel av villaträdgårdar

Vi erbjuder även trädgårdsskötsel för dig som privatperson där vi tar hand dina gräsmattor, planteringar, häckar, träd och buskar.

En vanlig lösning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är att teckna ett skräddarsytt avtal så att skötseln löper på av sig själv. Kontakta oss så hör vi av oss med ett offertförslag!

Kontakta oss