Markanläggning

Vi är en helhetsmarkfirma och hjälper företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med allt från vatten och avlopp, nyproduktioner i utemiljö, beläggning i sten och dräneringar till anläggning av gräsmattor, konstgräsplaner och trappor. Vi utför även mindre servicejobb och tar oss an rivningsuppdrag.

Vi hjälper er med:

Vatten & avlopp

Vi är kvalificerade inom vatten och avlopp där vi hjälper er med allt från planering till en färdig anläggning som passar just era behov. Vi erbjuder alltid våra kunder en lösning som är anpassad efter dagens hårda miljökrav. 

Markarbeten & grundarbeten

Vi utför allt från enklare till mer komplexa markanläggningar. Vi planar ut massor, lägger ledningar och rör, gjuter plattor och utför finplaneringsarbeten. 

Gräv- och schaktarbeten

Vi utför gräv- och schaktarbeten där vi alltid strävar efter att utföra projekten med vår egen maskinpark. Vi utför även ledningsschakt.

Asfaltering

Vi kan asfaltera allt från parkeringar och vägar till gårdsplaner och ser alltid till att göra de förarbeten som krävs för att resultatet ska bli av högsta kvalitet.

Anläggning av gräsmattor

Vi har lång och bred erfarenhet av att anlägga gräsmattor. Vi ser till att gräsmattan har rätt jord och rätt fall för att undvika vattenskador. Vi utför även anläggningar av konstgräsplaner samt lägger färdigt rullgräs och sår om så önskas.

Stenarbeten

Vi utför beläggning i all typ av sten som ger trädgården, innegården eller parken både stabilitet, funktion och en vacker yta. Vi utför även anläggningar av stödmur, kantsten och trappor.

Plantering av träd & buskar

Vi ser till att era grönytor skimrar lite extra genom plantering av både träd, buskar och perenner.

Anläggning av parker i offentliga miljöer

Vi tar oss an fulla anläggningsprojekt av parker i offentliga miljöer där vi har bred kunskap inom allt från vatten och avlopp samt beläggningar till gräsmattor, grävjobb samt markarbeten. 

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer och kommer gärna ut och tittar på vad just ni behöver hjälp med!

Kontakta oss