Sandupptagning

Vi hjälper er att sopar upp sand och grus från era vägar och trottoarer.

När vintern drar sig tillbaka och våren gör entré, lämnas ofta spår av sand och grus på våra gator och trottoarer, en kvarleva från vinterns halkbekämpning. Detta kan skapa en stökig och otrygg miljö för både fotgängare och fordon. Vi erbjuder uppsopning för att snabbt och effektivt rensa upp sand och grus efter vintern. Med vår moderna sopmaskin ser vi till att era ytor blir rena och fina. 

Kontakta oss om du vill ha hjälp med sandupptagning!

Telefon: 011-17 02 70
E-post:

Du kan även skicka in din förfrågan här!